Den du egentlig er..

Du er langt mer enn dine tanker, dine følelser og din fysiske kropp. Du er et fragment av livet, og i det er du selve livet, som søker å erfare seg selv. 

Hva du kaller dette noe som du er spiller ingen rolle. Hvilken tro eller ikke-tro du har spiller heller ingen rolle. Vi er alle ett og det samme når fortolkningene legges tilside.

Sjel, ånd, essens, kjerne, energi, grunnsubstans; alt er bare ulike forsøk på beskrivelse av det samme fra ulike kulturer og ståsted. Den du er eller hva du er, kan være vanskelig å beskrive. Det å fange noe i ord, er i seg selv å begrense det, men det kan erfares direkte av hver enkelt.

 Det kan nåes gjennom meditasjon, gjennom å tre fullt inn i øyeblikket, gjennom å oppleve livet her og nå til det fulle.

Når du når inn i dette nivået er det uante muligheter og fasetter. Selv i kjernen av det du opplever deg selv til å være finnes det utallige nivåer, fra det mest individualiserte, blueprinten for den du er på et fysisk plan, til det der enhver form for individualisering opphører, og du er fullstendig sammensmeltet med altet, med Gud eller essensen i alt som er. Dette er ingen tanke eller teori, men en faktisk realitet som du og alle andre kan erfare direkte, og som tusenvis har erfart før deg.I kristendommen sier man at Gud skapte menneske i sitt bilde og det er nettopp her i dette nivået av oss selv at vi er Guds bilde. Summen og essensen av alt, Alt potensialet, all viten og all kjærlighet. Her er alt tilgjengelig og mulig. Hva du velger å utrykke og erfare blir det som skaper individualisering, krystalliseringen inn mot det fysiske univers, dvs. den du fremstår som og opplever deg som i dag. 


Vår identifisering med den vi opplever oss til å være, er det som skaper bindingene som holder oss fast i opplevelsen av oss selv og av verden i en spesifikk form. Identifiseringen gjør at det vi fokuserer på her og nå fremstår så utelukkende reelt for oss. 
Det er i seg selv ingenting galt med identifiseringen. Den gir oss bestemte erfaringer, og så lenge erfaringen du har er erfaringen du ønsker deg er jo alt som det skal være. Når derimot erfaringen din i nuet ikke er tjenelig for det du ønsker , er tiden inne for å gjenkjenne og gi slipp på identifiseringene og å skape noe nytt. Nå mener jeg ikke å si at dette er bare enkelt. I sin dypeste natur er det enkelt nok, men fordi vi så til de grader opplever våre erfaringer som realiteter som skjer med oss, så er det vanskelig å se bakenfor til det i oss selv som skaper dem. Heldigvis skinner det igjennom i våre handlinger, våre holdninger, våre følelser og våre ord. Det kan være vanskelig for oss selv å avsløre, men relativt enkelt for en utenforstående, spesielt en med et trenet øye eller øre. 
Alle nivåene av den vi er kan sanses både av oss selv og andre, hvis man bare gir seg tid til å lytte. Ved å ta seg tid til denne fordypningen når man inn til helt nye nivåer av valg. Valg om hvem vi skal være, hvilket liv vi vil leve, hvilke relasjoner vi vil ha, osv..
Man kommer inn i nivået der skapelse skjer, og dermed også nivået der man kan omskape.

Veien dit kan være lang, og noen ganger tung og smertefull, men belønningen er enorm. Å leve i og oppleve verden fra det skapende nivået gjør livet magisk, fritt og fullt av kraft og kjærlighet.

Ta kontakt om du vil ha min hjelp til å nå inn dit, eller til å omskape

Les mer

Healing

Healinger verdens eldste naturlige behandlingsform. Alt som lever er i konstant utveksling med sine omgivelser. Alt levende mottar, sirkulerer og utstråler energi uavbrutt.
Situasjoner og opplevelser både på indre og ytre plan virker inn på kvaliteten og flyten av denne energien i oss mennesker. I en healing overfører behandleren energi til den som får healingen.
Ved å tilføre energi på denne måten øker energiflyten i kroppen. Fastlåst energi kan løsne og forsvinne ut, og områder med lite energi får påfyll. I healing behandles hele menneske, ikke spesifikke plager, sykdommer eller syke områder. Man vil likevel jobbe mest der ubalansen sitter. (Dette er ikke nødvendigvis sammenfallende med der symptomene oppleves). Healing er en svært behagelig, men likeså effektiv behandlingsform, som jobber 100 % på mottakerens premisser. Tidvis kan følelser eller smerter/ubehag dukke opp eller forsterkes i løpet av behandlingen. Dette skjer fordi den økte energiflyten tydeliggjør ubalansene sitter i kroppen. Disse symptomene vil forsvinne igjen i løpet av, eller like etter, behandlingen. Man trenger ikke å tro på healing for at det skal virke, det eneste man behøver er å være tilstede og å slappe av.

Les mer

Kroppen

Kroppen vår er mer enn et verktøy for å frakte hodet rundt i verden så vi kan utføre våre plikter. Den er også mer enn muskler, organer og fysiske byggesteiner. Kroppen er skapt for å sanse og for å leve i og oppleve den fysiske verden.

Kroppen har sine innebygde instinkter og behov. Kroppen husker alt den har opplevd , også det du vil glemme. I spenninger i muskler og organer ligger minner om hendelser som ikke løst opp. Disse spenningene forstyrrer flyten og vitaliteten i kroppen, og skaper stivhet, nummenhet og sykdom.
I vår kultur anser vi det som naturlig at kroppen blir stiv og utvikler ulike plager med alderen, men det er ikke primært antall år vi har levd som gjør oss gamle, stive og trette, det er alt vi bærer på som hindrer flyten i kroppen som skaper symptomene vi relaterer til alderdom. Vår forestilling om vår alder påvirker oss også mer enn antall år vi har levd her.
Ved å åpne opp for og slippe ut det kroppen holder på kommer vitalitet og flyt tilbake.

Det optimale for kroppen er en nydelig blanding av godt, næringsrikt kosthold, rikelig med vann, aktivitet, hvile, gled og nytelse. At vi gleder oss over, ivaretar, bruker og nyter kroppen.

Lange perioder med slankehysteri, diett og trening i vår kultur, har fått mange til å oppleve kroppens lyster og signaler som lunefull. Mange er i konstant krig med sin egen kropp. I stedet for å oppleve kroppen som sansende, vital og i naturlig balanse med seg selv og omverdenen, oppleves den som noe som hele tiden må disiplineres og kontrolleres.
Hvis vi virkelig lyttet, og tok signalene vi mottok på alvor, ville vi helt naturlig levd livet i balanse mellom aktivitet og hvile, utadgående og inadrettet, sosial og alene, med mat, drikke og sex i passelige porsjoner.

Kroppen er oss i fast form. Det mest fysiske utrykket av oss selv. Den er porten til opplevelsen av livet og til kunnskap om deg selv. Den ønsker å leve, utfolde seg, erfare, sanse og nyte. Og hvis vi lar den, det vil si oss selv, få slippe fri og gjøre dette, er det en hel verden av innsikt og opplevelser som åpner seg.

Les mer

Sinnet

I denne sammenhengen vårt mentale og emosjonelle jeg. Våre tanker, forestillinger, følelser og formeninger om verden og oss selv. Sinnet lagrer og sorterer informasjon og gir oss dermed et oversiktsbilde over verden. Ut i fra den informasjonen som har vært tilgjengelig for oss, skaper sinnet et bilde, sin versjon, av verden. Denne versjonen er den vi lever i og…

Les mer