Den du egentlig er..

Du er langt mer enn dine tanker, dine følelser og din fysiske kropp. Du er et fragment av livet, og i det er du selve livet, som søker å erfare seg selv. 

Hva du kaller dette noe som du er spiller ingen rolle. Hvilken tro eller ikke-tro du har spiller heller ingen rolle. Vi er alle ett og det samme når fortolkningene legges tilside.

Sjel, ånd, essens, kjerne, energi, grunnsubstans; alt er bare ulike forsøk på beskrivelse av det samme fra ulike kulturer og ståsted. Den du er eller hva du er, kan være vanskelig å beskrive. Det å fange noe i ord, er i seg selv å begrense det, men det kan erfares direkte av hver enkelt.

 Det kan nåes gjennom meditasjon, gjennom å tre fullt inn i øyeblikket, gjennom å oppleve livet her og nå til det fulle.

Når du når inn i dette nivået er det uante muligheter og fasetter. Selv i kjernen av det du opplever deg selv til å være finnes det utallige nivåer, fra det mest individualiserte, blueprinten for den du er på et fysisk plan, til det der enhver form for individualisering opphører, og du er fullstendig sammensmeltet med altet, med Gud eller essensen i alt som er. Dette er ingen tanke eller teori, men en faktisk realitet som du og alle andre kan erfare direkte, og som tusenvis har erfart før deg.I kristendommen sier man at Gud skapte menneske i sitt bilde og det er nettopp her i dette nivået av oss selv at vi er Guds bilde. Summen og essensen av alt, Alt potensialet, all viten og all kjærlighet. Her er alt tilgjengelig og mulig. Hva du velger å utrykke og erfare blir det som skaper individualisering, krystalliseringen inn mot det fysiske univers, dvs. den du fremstår som og opplever deg som i dag. 


Vår identifisering med den vi opplever oss til å være, er det som skaper bindingene som holder oss fast i opplevelsen av oss selv og av verden i en spesifikk form. Identifiseringen gjør at det vi fokuserer på her og nå fremstår så utelukkende reelt for oss. 
Det er i seg selv ingenting galt med identifiseringen. Den gir oss bestemte erfaringer, og så lenge erfaringen du har er erfaringen du ønsker deg er jo alt som det skal være. Når derimot erfaringen din i nuet ikke er tjenelig for det du ønsker , er tiden inne for å gjenkjenne og gi slipp på identifiseringene og å skape noe nytt. Nå mener jeg ikke å si at dette er bare enkelt. I sin dypeste natur er det enkelt nok, men fordi vi så til de grader opplever våre erfaringer som realiteter som skjer med oss, så er det vanskelig å se bakenfor til det i oss selv som skaper dem. Heldigvis skinner det igjennom i våre handlinger, våre holdninger, våre følelser og våre ord. Det kan være vanskelig for oss selv å avsløre, men relativt enkelt for en utenforstående, spesielt en med et trenet øye eller øre. 
Alle nivåene av den vi er kan sanses både av oss selv og andre, hvis man bare gir seg tid til å lytte. Ved å ta seg tid til denne fordypningen når man inn til helt nye nivåer av valg. Valg om hvem vi skal være, hvilket liv vi vil leve, hvilke relasjoner vi vil ha, osv..
Man kommer inn i nivået der skapelse skjer, og dermed også nivået der man kan omskape.

Veien dit kan være lang, og noen ganger tung og smertefull, men belønningen er enorm. Å leve i og oppleve verden fra det skapende nivået gjør livet magisk, fritt og fullt av kraft og kjærlighet.

Ta kontakt om du vil ha min hjelp til å nå inn dit, eller til å omskape