Healing

Healinger verdens eldste naturlige behandlingsform. Alt som lever er i konstant utveksling med sine omgivelser. Alt levende mottar, sirkulerer og utstråler energi uavbrutt.
Situasjoner og opplevelser både på indre og ytre plan virker inn på kvaliteten og flyten av denne energien i oss mennesker. I en healing overfører behandleren energi til den som får healingen.
Ved å tilføre energi på denne måten øker energiflyten i kroppen. Fastlåst energi kan løsne og forsvinne ut, og områder med lite energi får påfyll. I healing behandles hele menneske, ikke spesifikke plager, sykdommer eller syke områder. Man vil likevel jobbe mest der ubalansen sitter. (Dette er ikke nødvendigvis sammenfallende med der symptomene oppleves). Healing er en svært behagelig, men likeså effektiv behandlingsform, som jobber 100 % på mottakerens premisser. Tidvis kan følelser eller smerter/ubehag dukke opp eller forsterkes i løpet av behandlingen. Dette skjer fordi den økte energiflyten tydeliggjør ubalansene sitter i kroppen. Disse symptomene vil forsvinne igjen i løpet av, eller like etter, behandlingen. Man trenger ikke å tro på healing for at det skal virke, det eneste man behøver er å være tilstede og å slappe av.