Kroppen

Kroppen vår er mer enn et verktøy for å frakte hodet rundt i verden så vi kan utføre våre plikter. Den er også mer enn muskler, organer og fysiske byggesteiner. Kroppen er skapt for å sanse og for å leve i og oppleve den fysiske verden.

Kroppen har sine innebygde instinkter og behov. Kroppen husker alt den har opplevd , også det du vil glemme. I spenninger i muskler og organer ligger minner om hendelser som ikke løst opp. Disse spenningene forstyrrer flyten og vitaliteten i kroppen, og skaper stivhet, nummenhet og sykdom.
I vår kultur anser vi det som naturlig at kroppen blir stiv og utvikler ulike plager med alderen, men det er ikke primært antall år vi har levd som gjør oss gamle, stive og trette, det er alt vi bærer på som hindrer flyten i kroppen som skaper symptomene vi relaterer til alderdom. Vår forestilling om vår alder påvirker oss også mer enn antall år vi har levd her.
Ved å åpne opp for og slippe ut det kroppen holder på kommer vitalitet og flyt tilbake.

Det optimale for kroppen er en nydelig blanding av godt, næringsrikt kosthold, rikelig med vann, aktivitet, hvile, gled og nytelse. At vi gleder oss over, ivaretar, bruker og nyter kroppen.

Lange perioder med slankehysteri, diett og trening i vår kultur, har fått mange til å oppleve kroppens lyster og signaler som lunefull. Mange er i konstant krig med sin egen kropp. I stedet for å oppleve kroppen som sansende, vital og i naturlig balanse med seg selv og omverdenen, oppleves den som noe som hele tiden må disiplineres og kontrolleres.
Hvis vi virkelig lyttet, og tok signalene vi mottok på alvor, ville vi helt naturlig levd livet i balanse mellom aktivitet og hvile, utadgående og inadrettet, sosial og alene, med mat, drikke og sex i passelige porsjoner.

Kroppen er oss i fast form. Det mest fysiske utrykket av oss selv. Den er porten til opplevelsen av livet og til kunnskap om deg selv. Den ønsker å leve, utfolde seg, erfare, sanse og nyte. Og hvis vi lar den, det vil si oss selv, få slippe fri og gjøre dette, er det en hel verden av innsikt og opplevelser som åpner seg.