Indre Alkymi

Alkymi er kunsten å gjøre bly om til gull

– og dette er målet på et indre plan i Ametysten terapi

Det betyr å omdanne følelsesmessig og fysisk smerte, fastlåsthet, blokkeringer, angst, depresjon og andre tunge energier, til livsglede, overskudd og frihet.

«Blyet» finnes på alle nivåer av den vi er. 
Det kan være fysisk i form av smerter, stivhet, mangel på sirkulasjon og andre fysiske ubalanser. Det kan være emosjonelt i form av innestengte følelser, angst, depresjon, manglende livsglede, eller det kan være mentalt i form av fastlåste tankemønstre, negative selvbilder, negative tanker og begrensninger, og så videre.
Det kan til og med være åndelig, smerter og begrensninger vi bærer med oss på sjelsnivå. Uansett hvor det finnes kan det transformeres til noe nytt.

Indre Alkymi er en helhetlig tilnærming til menneske. Det er basert i et positivt menneskesyn, og en forståelse av at vi har alle ressurser vi trenger for å være lykkelige, at man kan dra læring og nytte av alt som skjer, og at du i deg selv er fullkommen akkurat slik du er.

Alle mennesker har hatt sine smertefulle opplevelser, i større og mindre grad. Enten det er i form av avvisning, latterliggjøring, likegyldighet eller ulike former for overtramp overfor ens følelser, behov og opplevelser.

For å skjerme oss fra smerten, og for å slippe å oppleve det samme igjen, stenger vi av for de sidene av oss som er knyttet til smerten. Minnet og følelsene knyttet til det stenges inne i kroppen, og ressursene i oss som er knyttet til det blir utilgjengelige for oss.

Hjernen, eller det bevisste sinnet, har gjerne klart å fortrenge og glemme hendelsen, men den ligger fortsatt i kropp og følelser, og fortsetter å styre våre opplevelser og reaksjoner fra det underbevisste.

Ressursene som er innestengt sammen med smerten kan for eksempel være evne til tillit, glede, latter, kjærlighet, styrke, kraft, seksualitet, livskraft, tro på seg selv, tro på livet.

Den eneste måten å forløse smerten og spenningene, oppheve påvirkningen og forløse ressursene, er å nå inn til minnene og følelsene, og gjennom det å transformere opplevelsen til innsikt og læring.

Det er dette som er Indre Alkymi.

Gjennom pust, visualisering, kroppsbevissthet og indre reiser og dialog når vi inn til minnene. Vi utvider vår forståelse av situasjonene, tar i mot de følelsene og ressursene som har vært innestengt. Dermed frigjør vi oss selv til å leve det livet som er godt og riktig for oss.