Viktigheten av fysiske opplevelser

I vår verden i dag, når vi lever så mye av livene våre «inni» skjermer, blir viktigheten av å skape og være tilstede i fysiske opplevelser stor. Når vi sitter med skjermene våre, skjer all stimuli til hjernen gjennom visuell og auditivt, øyne og ører. Disse «kanalene» blir overstimulert, og de andre sansene, smak, lukt, føle, blir understimulert. Vi…

Les mer

Hvordan stress påvirker kropp, sinn og perspektiv..

Kroppen vår er en helt utrolig mekanisme, med fantastiske evner til tilpasning og til å håndtere livet. En av disse fascinerende funksjonene er kroppens evne til å respondere på fare. I løpet av øyeblikk iverksettes en hel rekke regulerende tiltak som gjør oss i stand til å fokusere på overlevelse og å handle hurtig. Helt uten at vi trenger å tenke.

Problemet for dagens menneske, er at det er de samme mekanismene som aktiviseres ved fare, aktiviseres ved stress, og ved innbilt fare eller trusler. Det vil si alt vi ser for oss at kan gå galt, eller alle situasjoner der vi frykter at vi ikke er god nok, ikke evner å håndtere situasjonen.

Ved akutt fare, oppstår situasjonen, den krever en handling, det går enten bra eller dårlig, og så er situasjonen over. Dermed kan systemene gå tilbake til hvilestilling, systemet nullstilles og vi kan sette fokus over på andre ting.
I dagens stress samfunn er opplevelsen av fare for mange kontinuerlig, der kommer ikke noen "fare over" punkt, og kropp og sinn er dermed i kontinuerlig alarmberedskap. Det kan være uendelige rekker av tidsfrister og generelt tidspress, alt vi skal rekke over. Det kan være perioder med småbarn, evt syke mennesker blant ens nærmeste, som krever at man er "på" hele tiden. Det kan være økonomiske problemer over tid, og dermed den kontinuerlig kampen om hvor å få nok fra eller frykten for å ryke konkurs. Og, det kan også være angst og generell opplevelse av å ikke nå opp, at verden er for mye å håndtere, at man ikke er nok, eller at omgivelser føles som en trussel.
Alt dette iverksetter de samme mekanismene i kropp og sinn som akutt fare, og når de foregår over tid uten at en klarer å slå av, ender kropp og sinn i kontinuerlig alarmberedskap. Dette er enormt energikrevende, ubehagelig og skaper en forvrenging av fokuset på livet.

La oss se nærmere på hva som skjer i kropp og sinn når disse systemene aktiveres, og når de ikke blir nullet ut over tid.

  • Når vi står overfor fare vil det sympatiske nervesystemet aktiviseres. Det vil si at vi blir klar for øyeblikkelig kamp eller flukt.
  • Blodtilførsel omprioriteres vekk fra fordøyelse og reproduksjon, og over til muskler, hjerne og hjerte. Puls og blodtrykk stiger.
  • I hjernen fokuseres oppmerksomheten på det som utgjør fare og på å finne eventuelle løsninger på dette. Alt annet tones ned som uviktig informasjon.
  • Hormoner som styrker evnen til å handle hurtig frigjøres i kroppen og gjør oss "alert".  Alt i systemet blir koblet opp for å oppfange og unngå fare.
  • Muskulatur i bekken og skuldre, som gjør oss i stand til å handle hurtig, settes i "springfjær modus", slik at vi kan springe eller lange ut raskest mulig, dersom det blir nødvendig.

Alt dette gir oss en unik mulig til å oppfatte fare og handle hurtig, og dermed komme i sikkerhet. Når faren er over, går systemet tilbake til hvilepuls, stresshormoner brytes ned, det parasympatiske nervesystemet tar over, og sørger for sirkulasjon til fordøyelse og reproduksjon, muskler slapper av og restitueres og fokuset vårt blir åpent med evne til å ta inn hele bildet, ikke bare fare og løsninger.

Når vi er i kontinuerlig stress, reell eller innbilt fare, vil ikke systemene kunne gå tilbake i hvilemodus.
Vi ender dermed i en konstant stress-modus i kroppen. Overskudd av stresshormoner, aktivert sympatisk nervesystem, et fokus som er innstilt på fare og overlevelse, med anspente muskler, dårlig hvile, dårlig fordøyelse og dårlig sirkulasjon i seksualorganer, som både påvirker sexlyst, kvaliteten på sexlivet, og evnen til å få barn.

Desto lenger dette pågår, desto mer kronisk blir tilstanden. Desto mer blir det den nye "normalen". Som igjen først gjør oss rastløs, hyperaktiv, uten evne til skikkelig hvile. Det gjør oss mindre kreative og løsningsorientert på de større tingene i livet, siden systemet er kontinuerlig innstilt på øyeblikkelig overlevelse og oppdagelse av fare. På sikt omformer det faktisk hjernen, slik at vi får færre og svakere koblinger i de områdene som står for høyere hjerne funskjoner, slik som språk, kreativ problemløsning, sosial funksjon, abstrakt tenkning og kreativitet.

Fordi det er svært energikrevende å være i slik "alert" modus, vil langtidsvirkningen i tillegg til det som er nevnt over, være at man blir utmattet, gjerne oversensitiv eller får mangel på sensitivitet. Mange blir lett overveldet da hele systemet er innstilt på å ta inn og fokusere på potensiell fare. Stress hormoner bygger seg opp i kroppen og danner grobunn for betennelsestilstander. (som igjen ligger til grunn for et enormt antall sykdommer, men det får være til et annet innlegg). Musklene bygger opp stivhet og blir gjerne smertefulle. Både sexlyst og fysisk evne til sex kan falle vekk. Langvarige problemer med fordøyelse, næringsopptak og forstyrrelse av det indre miljøet i tarmer og fordøyelse. Stivhet og forkortelse av muskler, spesielt i bekken og overgang til lår (psoas og illiosacal) som igjen fører til både feilstillinger i bekken/rygg med dertil smerter, og at kroppen tolker denne "klar til action" forkortelsen som et symptom på krise, som igjen igangsetter hele stress apparatet. Over lang sikt kan også opphopningen av stresshormoner føre til problemer med nyrer og lever. I tillegg vil kroppen som en del av denne oppfattelse av konstant fare eller krevende situasjon, gjerne lagre mer fett og væske, som et sikkerhets lager, med det resultat at vi legger på oss.

Mange responderer også på langvarig stress med ubevisst å prøve å stimulere det parasympatiske nervesystemet (fordøyelse og reproduksjon) med å spise eller med å søke sex som stress utløsning. Det man da gjerne spiser eller den typen sex man søker, er gjerne mat og sex med sterk ytre stimuli, mye karbohydrater og fett i maten, og lite næring. Porno, rollespill, tekniske hjelpemidler i sex, som skaper sterk stimuli uten at man er særlig tilstedeværende i det. Dette er "løsninger" som gir en svært begrenset og kortsiktig effekt, fordi den underliggende stress eller fare situasjonen ikke er løst. Det fører dermed til en svært kortvarig aktivering av det parasympatiske systemet, og evt avspenning gjennom en seksuell utløsning, som etter kort tid vil forsvinne og man igjen opplever sympatisk aktivering og stress, og så er det "på an igjen".

Så, ikke akkurat hyggelig lesning. Og, dette er tilstander svært mange av oss "moderne" mennesker går i, i store deler av livet. Vi vet at mange unge, ned i barne- og ungdomskole alder, også opplever mye av dette. Vi vet at mange forhold og familier går i stykker av mangel på nærhet, kommunikasjon og også et dårlig sexliv. Vi vet at psykiske tilstander som angst og depresjon, betennelses tilstander, utbrenthet og ulike smerte tilstander tiltar, i tillegg til tilstander forbundet med hjerte og blodtrykk. Det er viktig å kunne gjøre noe. Og, det kan man.

Der finnes mange gode verktøy for stressmestring, og for å finne tilbake til seg selv.

Hvilke du velger er opp til deg og din personlighet, og man må gjerne jobbe fra flere vinkler samtidig. Det som er viktig er at det styrker og nærer kropp og sinn, at det skaper rom i hverdagen og i perspektivet ditt. At det gir deg avstand til det som stresser deg. Alt som øker din nærhet til deg selv, til naturen, til sansene dine er nydelig. Alt som øker tilstedeværelsen i nuet og det som skaper hvile. Alt som kan aktivisere det parasympatiske nervesystemet og dempe det sympatiske. Og, på den annen side, legg bort det som er stimulerende, det som trigger at du skulle vært og gjort mer, multitasking og alt som fokuserer på mangel.
Her er noen forslag: mindfullness, meditasjon, yoga (yin yoga spesielt), endel annen trening og tantra. I tillegg til det å legge opp hverdagen på gode måter. Det er uansett en kjempeviktig investering i eget liv og helse.

Les mer

Kraften i menneske

Mennesket er en fascinerende struktur. Vår evne til å forstå, skape og oppleve er nærmest ubegrenset, og vi har alt vi trenger innebygget i kroppen og sinnets systemer.

Gjennom følelser, opplevelser og slutninger, skaper vi vårt bilde av verden, som er det vi operer inni. Det gir oss gleder, muligheter og identitet. Men det gir også begrensninger. Begrensninger som egentlig ikke finnes. For problemet med at det er vårt fantastiske sinn som skaper vårt virkelighetsbilde, er kombinasjonen av at det meste skapes lenge før vi har et bevisst forhold til hva som foregår (0-7 år), slik at vi ikke har mulighet til å vurdere sannheten av det vi poder inn. Og at mye av det vi adopterer via inntrykk fra verden rundt, er basert på andres stress, usikkerhet og ubalanser. På toppen av det hele, tror hver og en av oss så til de grader på våre opplevelser og slutningene våre er Sannhet.  Noe de ikke er. De er ørsmå fraksjoner av virkeligheten. Ørsmå glimt av erfaring, gjerne med sterke følelser involvert, som blir lagret som sannheter om livet. Og så, begynner vi å operere i livet ut i fra disse. Vi søker anerkjennelse ut i fra det verdensbildet vi har lært, og vi søker å holde oss trygge. Noen går også inn i en modus av å være rebell. Å gå i opprør mot verden. Noe som gjerne kan oppleves mer frigjørende, men som tar mye energi, og som fortsatt er en slåsskamp i premissene av de tolkningene man har om verden. Tolkninger skapt gjennom adopsjon av andres verdier eller opplevelser gjort i tidlige år. 

Den positive siden er at vi kan alltid, alltid forandre disse. Det er en del av den unike kraften i mennesket og sinnet vårt. For på samme måten som inntrykkene skapte vårt bilde av verden i utgangspunktet, kan vi skape nye når vi benytter en viss grad av tilstedeværelse. Hjernen vår som samler inntrykkene til erfaring, har en bortimot ubegrenset kapasitet til neuroplastisitet. Det vil si å skape nye koblinger og erfaringer. Har noe vært en sannhet lenge, og/eller vi har mye investert i den, kan det kreve litt ekstra å snu det rundt, men det er fullt mulig, og egentlig veldig tilgjengelig. I begrepet å ha mye investert i sannhet, kan det ligge mye identitet, det kan ligge frykt og skam i forhold til å tenke annerledes, det kan ligge smertefulle minner eller en tro på at det er i å holde på denne sanheten at lykken finnes, eller at vi holder oss trygg. Men alt dette er bare et ekko av smerte fra en annen tid, fra et minne eller opplevelse.

Hvis sannheten tjener deg, så er det jo ikke noe problem. Da er det jo bare å nyte og leve lykkelig i denne versjonen. Men om livet er fullt av stress. Føles som en trang boks eller en evig plikt. Om du sliter med lav selvfølelse, mangel på verdi eller ikke å være god nok, smart nok eller dyktig nok. Om en hvilken som helst opplevelse av smerte, fysisk eller psykisk, begrenser eller tar stor plass. Ja, da kan det være verdt å ta en nærmere titt på hvor dette kommer fra. Om det bildet av verden og deg selv som får okkupere hodet ditt, faktisk tjener deg og er i tråd med det du dypest sett opplever er livet. Og, er det ikke det, så vit at det kan endres. Ingen mennesker er ment til å leve i utakt med livet. Ingen er ment til å leve i psykisk eller følelsesmessig smerte. Men mange bærer på veldig mye smerte eller begrensinger fra hendelser eller adopterte sannheter. Mønster som har starter tidlig når man var barn, og som har spist på seg i mangel av verktøy til å snu det. Men, verktøyene finnes.

Ethvert menneske har sin direkte og unike opplevelse av verden. Og, når vi møter verden utifra dette opplever vi glede og balanse. Så, om du vil oppleve lykke, tilfredshet, glede og frihet, ligger nøkkelen i å finne veien tilbake hit.

Les mer

Gyldne øyeblikk

Viktigheten av en kopp kaffe..

En kopp kaffe, ..eller te, om du foretrekker det, kan være så utrolig viktig. 

Det å stoppe opp, stirre ut av vinduet eller på menneskene rundt deg, og bare pause. Stillhet i hodet et lite øyeblikk. Refleksjon. Nullstilling.

Vi har så lett for å kjøre oss fast i en bitteliten versjon av virkeligheten, og gjøre den til ALT.

Det som foregår i fokuset vårt, i tankene våre tar opp hele plassen, og blir SÅ viktig. Vi glemmer at det er en hel verden der ute. En morgendag, og en gårsdag, et perspektiv langt utover dette.

Vi snakker ofte om å være i nuet, at det er alt vi har, at gårsdagen har vært og morgendagen er noe vi ennå ikke vet om kommer. Og, det er jo sant. Klarer man være fullt tilstede, akkurat der man er, så er det jo nydelig. Da trenger man ingen pause. Men, ofte er det «nuet» vi befinner oss i et trangt, masete, overdimensjonert kaos av hva vi må gjøre og huske, hva som ikke er bra nok, hva vi ikke har nok av…

Og da, er det veldig, veldig lurt å pause..

Stoppe opp. Ta inn verden. Utvide den tankemessige horisonten og se at livet og verden er så mye større. At der er uendelig mange mennesker her sammen med oss, på vei i egne liv, hver med sine små biter av det store puslespillet. At en masse ting tikker og går selv om vi skulle feile. At det alt i alt nok går bra på et vis og at morgendagen nok kommer, okke som.

Så kan vi senke skuldrene litt, kjenne litt mer at vi er del av helheten, og at de små tingene vi styrer sånn med, ikke er så fryktelig store og viktige likevel. Perspektivet blir større, ting finner sin rettmessige plass, og vi kan fortsette veien med litt mer hvilepuls og klarhet.

Klart det spiller en rolle det vi gjør, hver og en av oss spiller en rolle, men verden står ikke og faller på den enkelte av oss alene, så det er greit å puste litt også.

Og, på toppen av det hele, har man i tillegg en tendens til å bli både hyggeligere og mer produktive etter en slik pause :-D

Så, med den beste samvittighet ønsker jeg deg en nydelig dag, med noe varmt i koppen og gyldne øyeblikk. Kanskje vi møtes der fremme i horisonten et sted..:-)

Les mer