Viktigheten av fysiske opplevelser

I vår verden i dag, når vi lever så mye av livene våre «inni» skjermer, blir viktigheten av å skape og være tilstede i fysiske opplevelser stor.
Når vi sitter med skjermene våre, skjer all stimuli til hjernen gjennom visuell og auditivt, øyne og ører. Disse «kanalene» blir overstimulert, og de andre sansene, smak, lukt, føle, blir understimulert. Vi blir i tillegg mer og mer vant til å orientere oss etter de mest aktive sansene, og de andre blir liggende litt i dvale. Dette kan også være med å forklare deler av den overspising og dragning mot det ekstreme som vi finner i verden i dag = Ubevisst stimulering av de delene av sanseapparatet som ikke blir brukt.

Når vi slutter å bruke alle sansene, blir livet 2D

Hver av sansene våre kobler seg til ulike deler av hjernen og stimulerer også ulike deler av kropp, psyke og sinn. Når vi ender opp med bare noen sansestimuli (når vi har alle sansene i funksjon), ender vi for det første opp i et 2D liv, der store deler av «fyldigheten» i livet går oss forbi. I tillegg ender vi opp med å stimulere mindre deler av oss selv, som igjen begrenser vår bruk av og tilgang på ressursene vi har i oss.

Når vi bruker alle sansene, stimulerer vi hele persepsjonen og store deler av hjernen. Vi får tilgang på langt flere lag av informasjon, og vi blir mer tilstedeværende. Gjennom å bruke kroppen, stimulerer vi hjernen på andre måter. Vi forer hjernen med nerveinformasjon gjennom fysisk aktivitet.
Man kan gjerne si at hjernen vår strekker seg helt ut i hele kroppen vår, gjennom at den henter sin informasjon fra nervesystemet, som igjen er koblet til hele kroppen, sansene, det indre miljøet og informasjon om vår plassering i tid og rom gjennom kobling til den fysiske kroppen. Koblingen til sansene, som tar inn informasjon om miljøet rundt oss, gjør at man også egentlig kan si at hjernen er koblet helt ut i omgivelsene våre også.

Når vi befinner oss for mye i passivitet og foran skjermer, oppstår en rekke ting:
– vi stimuleres bare gjennom syn og hørsel, lukt, smak og taktil sansing blir ikke stimulert.
– vi har fokus og oppmerksomhet i en annen virkelighet enn der vi fysisk befinner oss, det vil si; det er ikke samsvar mellom det kroppen fysisk opplever og det hjernen tar inn av opplevelse.
– vi har en opplevelse av at mye skjer, gjennom stimuli av syn og hørsel, plottet i en film eller serie, oppdateringer og historier på facebook/instagram/twitter, opplevelser i spill. En opplevelse av at vi har opplevd, samtidig som ingenting faktisk har skjedd i våre reelle, fysiske liv.
Minutter, timer, dager har gått forbi, vi føler oss opptatt, full av inntrykk og opplevelse, men vårt fysiske jeg har ikke vært med, der er ikke skapt noe i vårt eget liv, og ingenting er forandret fra vi startet.

Det er selvfølgelig både kjekt og underholdende, og mye kan man lære og bli inspirert av også, så det er ikke utelukkende negativt, men vi må være klar over at blir det for mye går det utover livet generelt. Det livet vi faktisk lever i, med kroppene våre. Det gjør at vi ikke er tilstede i relasjonene våre, at kroppene våre og hjernen faktisk blir både over- og understimulert på samme tid, og at vi mister tillgang til verdifulle ressurser i oss selv og opplevelser.

Så, derfor er det superviktig å ta avbrekk fra skjermene, og fra kontinuerlig musikk på ørene, og skape og nyte fysiske opplevelser. Bevisst skape opplevelser som stimulerer de resterende sansene våre, smak, lukt og føle. Trekk duften av kaffekoppen dypt inn, smak maten du spiser, kyssene fra din kjære, føl verden rundt deg mot huden. Det vekker kropp, sinn og sanser, og gjør oss faktisk også smartere.
Det er gjennom kroppene våre vi lever. Det er her, i din unike kropp, at dine unike talenter og ressurser sitter. Og, det er her vi opplever livet, skaper livet og skaper våre relasjoner.

Ha en sanselig, fysisk dag 🙂