Vår indre opplevelse skaper vår ytre virkelighet

Vår indre opplevelse av verden, – vårt indre univers; dvs våre verdier, tanker og følelser, er det som avgjør våre opplevelse av verden og våre handlinger.

Denne indre virkeligheten skapes av sanseinntrykk og fysiske opplevelser, vårt møte med verden, som gir oss det vi kaller læring. Vi lærer i noen grad av teoretisk forståelse også, men egentlig veldig lite. Det er i så fall vår opplevelse av denne teoretiske kunnskapen, våre assosiasjoner opp mot våre opplevde erfaring og opplevelsen av at teorien bekrefter og setter ord på vår virkelighetsoppfattelse.

Så, når det er den indre verden som bestemmer vår ytre virkelighet, blir det viktig å faktisk gjøre seg kjent med eller bli bevisst hva som befinner seg i denne verden. Vi kan gjerne si at 90% av denne verden hos et gjennomsnittsmenneske er ubevisst.
Det betyr at for folk flest, så skapes det meste av deres handlinger, motivasjon og persepsjon fra verdier, følelser og oppfatninger de ikke har kontakt med. Og, når vi ikke har kontakt med årsaken, oppleves ting som noe som skjer med oss/mot oss og verden som noe som er absolutt og satt. Det er den jo ikke.

Det vil si. Det er mye som finnes i verden, og mye som er absolutt og reelt, men det er faktisk så enormt mye, at det er alt for mye for bevisstheten vår å forholde seg til på en gang. Dermed blir den versjonen vi opplever, et utsnitt av virkeligheten valgt ut av våre indre verdier og følelser.

Tenk deg følgende situasjon: en fashioanista, en enslig mor med dårlig råd og en utbygger/entrepenør går inn på samme kjøpesenter…Fashioanistaen vil gjerne vemmes av alle kjedebutikker, kopier osv og saumfare for «kvalitet», eller om han ikke er så «high end» ville skumme butikkene etter siste nye, etter inspirasjon, kose seg i muligheten av å skape nye uttrykk.. Den enslige moren vil gjerne føle seg overveldet av alle varene, tilbudene, butikkene, alt som roper om å bli kjøpt, hun kan oppleve sorg, angst mindreverdighetsfølelse, kjenne på følelsen av å ikke kunne gi barna det de trenger for å være «som de andre», eller om hun har litt penger til overs; kan kjenne glede over salg, billige klær, muligheten for å skaffe noe av det som eller er så alt for dyrt… Utbyggeren kommer gjerne inn og ser på konstruksjonen, beliggenheten og mulighetene for å utvide, utnyttelsen av plassen, kan man få inn flere butikker? kan man omprofilere for å øke salg og kundetiltrekking?

Det er det samme kjøpesenteret, de samme tilbudene, gjerne den samme dagen, men opplevelsene er helt ulike..

Sånn er det for oss alle, hele tiden. Vi ser en verden utenfor som reflekterer det vi har på gang inni.

Så, om du vil forandre livet ditt, eller for den saks skyld noe ved deg selv, start med å bli bevisst på hvilke følelser og verdier som ligger til grunn for at du opplever verden slik du gjør i dag. Snu rundt på disse følelsene, kjenn deg inn i en annen mulighet, en annen virkelighet. Føl det med hele deg. Da begynner du å skape nye perspektiver, nye verdigrunnlag, som igjen skaper ny virkelighet.

Ha en vakker, spennende skapelse.. 🙂