Tantra

For bevisstheten, sjelen, livet, er poenget med det fysiske livet utfoldelse, opplevelse, ekspansjon
For kroppen og egoet/personligheten, ligger frigjørelse og dermed en virkelig sann, fri og gledesfylt opplevelse, i det å forstå, helt inn på et erfaringsplan at vi ikke er begrenset til kroppen eller personligheten, vi dør ikke når kroppen dør, vi er ikke våre opplevelser. Å erfare, helt inn på cellenivå, at vi er evig og del av den store kvantesuppen kalt liv.

Bevisstheten eller sjelen gleder seg over Livet, vibrerer i glede over å oppleve, sanse, skape og samhandle. Desto mer du lever gjennom denne formen som er deg, desto lykkeligere, mer fullendt er sjelen i sin erfaring. Desto mer livet får fylle kroppen din, sinnet ditt, relasjonene dine, desto mer LEVER du, og sjelen synger. Livet gleder seg. Og du bidrar inn med din forms unike imprint.

For kroppen og sinnets del, for opplevelsen som menneske, utvides opplevelsen av liv og av deg selv, desto mer livet får flyte i kroppen og sinnet, og desto mer av akkurat deg du er.

Dette er tantra. Forståelsen av livets design i dette perspektivet.
Og praksisen av tantra er å skape en direkte opplevelsen av dette.

Øvelser som åpner opp kropp og sinn for en større opplevelse av hvem og hva vi er.
Øvelser som åpner ulike deler av kropp og sinn, slik at ressursene som ligger der frigjøres og vi kan leve vår helhet og våre egenskaper ut i livet.
Og også øvelser som gjør oss bevisst på hvor våre begrensninger og blokkeringer er. Øvelsene kan være fysiske og gjøre oss oppmerksom på den fysiske kroppen, dens blokkeringer og dens ressurser.
De kan være meditative, inn mot sinnet, og gjøre oss oppmerksom på begrensningene i tankene og mønstrene våre, eller gi oss mer kontakt med ressursene våre der.
Og, de kan være relasjonelle, og gjøre oss oppmerksom på vår kontakt med livet eller hvor vi stenger for livet.

Tantra er óg forståelsen og praksisen av at det vi møter i livet vårt avdekker for oss vår flyt, våre ressurser og våre begrensninger.

Vi har potensiale som mennesker å leve et liv i ufattelig glede, storhet og skapelse. Dypt meningsfylt, med nærhet og næring. Det ligger der som en mulighet og en gave.
Samtidig har de aller fleste lært noe helt annet. Gjennom erfaring, dogmer og andres eksempel har vi lært at vi er begrenset, feil, syndig, uønsket eller uelsket. Vi har lært å sette andres behov først og være «snille» i håp om belønning på andre siden. Vi har lært at vi bør strekke oss mot en mal, og at der vi faller utenfor malen er vi feil, mindre verd. Alt dette fjerner oss fra vår sanne natur og utfoldelse.

For mange av oss har vi også mønstre som har lagt i familien i generasjoner, av frykt, mindreverd, maktmisbruk,fattigdom eller sult, vold og overtramp, som er med å prege vår psyke slik at vi kan oppleve oss ganske langt fra vårt frie og åpne potensiale. Vi kan føle oss isolert, begrenset, klumpete, uønsket eller uelsket. Vi kan føle at livet er kamp eller slit. Ekko av egen smerte eller andres smerte påført oss.

Øvelsene i tantra gir oss en vei tilbake til oss selv. En direkte opplevelse av ressursene våre, tilhørigheten, gleden og nærheten.

Tantra går også i dybden på funksjonen av de enkelte delene av kroppen vår, den fysiologiske, men ikke minst det psykiske aspektet. Når vi åpner kroppen, åpner vi sinnet og vi åpner oss for livet.