Tantra

For bevisstheten, sjelen, livet, er poenget med det fysiske livet utfoldelse, opplevelse, ekspansjon For kroppen og egoet/personligheten, ligger frigjørelse og dermed en virkelig sann, fri og gledesfylt opplevelse, i det å forstå, helt inn på et erfaringsplan at vi ikke er begrenset til kroppen eller personligheten, vi dør ikke når kroppen dør, vi er ikke våre opplevelser. Å erfare,…

Les mer

LivsMestring & Indre Alkymi

Alle kan trenge litt hjelp på veien i blant, når valg skal taes eller man søker å få frem nye indre ressurser.

Jeg kaller det LivsMestring og Indre Alkymi

LivsMestring dreier seg om å skape et liv i glede og mening. Et liv i tråd med deg selv. Det dreier seg om få tak i, og jobbe med den naturlige flyten som finnes i deg og i møtet med livet rundt.
Livet du lever (og opplever) er et utrykk for deg, og har sin egen harmoni (eller disharmoni) med deg. Når vi er fri til å uttrykke oss selv og bruke egne ressurser, skaper vi et liv med flyt, harmoni, glede og utfoldelse. Et liv som føles godt, for oss.
Men, de færreste har fullt ut blitt møtt for den man er, og vi prøver derfor heller å leve opp til andres tanker om hva som er riktig og godt. Dette fører til ulike stenglser eller undertrykking av egne ressurser, som skaper opphopning og knuter i både kropp, sinn og liv.

LivsMestring dreier seg om å avdekke disse «feilsporene» og finne veien til din naturlige flyt. Den finnes der for alle. På alle områder. Men, noen ganger kan det være litt vei mellom den vi egentlig er, og den vi lever som i livet vårt her og nå.
Og, når det skjer, da kjennes livet fult av ting som ikke flyter. Oppgaver, omstendigheter og hendelser som ikke føles som deg eller som ditt. Relasjoner som butter og ikke oppleves støttende. Drukner du i plikt og stanger hodet i veggen eller har mistet gleden, så har du mistet taket i flyten din. Kanskje vet du hvor skoen trykker, men ikke hva du skal gjøre med det. Du vet gjerne at der er områder hvor du ikke har gitt helt plass til deg selv, eller kanskje bare opplever du alt som stanger og går galt, uten å se eller forstå hvordan det har noen indre sammenheng. Uansett finnes der en vei ut av det. Til mer flyt og glede.

Indre Alkymi er en dypere prosess av å forvandle det inni oss som hindrer oss i å leve våre liv til det fulle.
En dyp indre jobbing. Her er det ofte snakk om å ta tak i dypere hendelser, ting fra fortiden, persepsjoner, selvbilder og "sannheter" vi holder om verden og oss selv. Dette er dype "sannheter" i oss som er oppstått i vårt møte med verden, spesielt i barndom der vår persepsjon om verden og oss selv skapes. "Sannheter" som er konklusjoner eller føleser trukket ut av spesifikke opplevelser, men som hverken er virkelig sanne eller er tjenelige for oss. Ressursene til å forvandle dette og gjennopprette flyt, ligger i kropp og sinn, det er bare et spørsmål om å nå inn dit og vite hvordan å snu på det. Ved å forvandle historien og opplevelsene på innsiden, forvandler du dine persepsjoner, dine reaksjoner, din opplevelse av og til sist også din skapelse av livet. Både inni og utenfor.

LivsMestring og Indre Alkymi går hånd i hånd. Noen ganger er det enklere korreksjoner i fokus og handling som skal til for å gjenopprette flyten. Noen ganger en gjenkjennelse og forståelse av hvorfor ting til stadighet butter eller «går galt». Mens andre ganger trengs der større dypdykk og gå inn å korrigere oppfatninger om en selv og verden som har blitt sittende fast, eller forløse smertefulle hendelser.
Verktøy som benyttes er samtale, meditasjon, oppmerksom tilstedeværelse («mindfullness»), øvelser for kropp-sinn koblinger, forståelse av prosessene for skapelse og prosessene i kropp og sinn.
I tillegg benyttes healing som en forsterker og hjelp til integrering.

Les mer

Healing

Healinger verdens eldste naturlige behandlingsform. Alt som lever er i konstant utveksling med sine omgivelser. Alt levende mottar, sirkulerer og utstråler energi uavbrutt.
Situasjoner og opplevelser både på indre og ytre plan virker inn på kvaliteten og flyten av denne energien i oss mennesker. I en healing overfører behandleren energi til den som får healingen.
Ved å tilføre energi på denne måten øker energiflyten i kroppen. Fastlåst energi kan løsne og forsvinne ut, og områder med lite energi får påfyll. I healing behandles hele menneske, ikke spesifikke plager, sykdommer eller syke områder. Man vil likevel jobbe mest der ubalansen sitter. (Dette er ikke nødvendigvis sammenfallende med der symptomene oppleves). Healing er en svært behagelig, men likeså effektiv behandlingsform, som jobber 100 % på mottakerens premisser. Tidvis kan følelser eller smerter/ubehag dukke opp eller forsterkes i løpet av behandlingen. Dette skjer fordi den økte energiflyten tydeliggjør ubalansene sitter i kroppen. Disse symptomene vil forsvinne igjen i løpet av, eller like etter, behandlingen. Man trenger ikke å tro på healing for at det skal virke, det eneste man behøver er å være tilstede og å slappe av.

Les mer