Kraften i menneske

Mennesket er en fascinerende struktur. Vår evne til å forstå, skape og oppleve er nærmest ubegrenset, og vi har alt vi trenger innebygget i kroppen og sinnets systemer.

Gjennom følelser, opplevelser og slutninger, skaper vi vårt bilde av verden, som er det vi operer inni. Det gir oss gleder, muligheter og identitet. Men det gir også begrensninger. Begrensninger som egentlig ikke finnes. For problemet med at det er vårt fantastiske sinn som skaper vårt virkelighetsbilde, er kombinasjonen av at det meste skapes lenge før vi har et bevisst forhold til hva som foregår (0-7 år), slik at vi ikke har mulighet til å vurdere sannheten av det vi poder inn. Og at mye av det vi adopterer via inntrykk fra verden rundt, er basert på andres stress, usikkerhet og ubalanser. På toppen av det hele, tror hver og en av oss så til de grader på våre opplevelser og slutningene våre er Sannhet.  Noe de ikke er. De er ørsmå fraksjoner av virkeligheten. Ørsmå glimt av erfaring, gjerne med sterke følelser involvert, som blir lagret som sannheter om livet. Og så, begynner vi å operere i livet ut i fra disse. Vi søker anerkjennelse ut i fra det verdensbildet vi har lært, og vi søker å holde oss trygge. Noen går også inn i en modus av å være rebell. Å gå i opprør mot verden. Noe som gjerne kan oppleves mer frigjørende, men som tar mye energi, og som fortsatt er en slåsskamp i premissene av de tolkningene man har om verden. Tolkninger skapt gjennom adopsjon av andres verdier eller opplevelser gjort i tidlige år. 

Den positive siden er at vi kan alltid, alltid forandre disse. Det er en del av den unike kraften i mennesket og sinnet vårt. For på samme måten som inntrykkene skapte vårt bilde av verden i utgangspunktet, kan vi skape nye når vi benytter en viss grad av tilstedeværelse. Hjernen vår som samler inntrykkene til erfaring, har en bortimot ubegrenset kapasitet til neuroplastisitet. Det vil si å skape nye koblinger og erfaringer. Har noe vært en sannhet lenge, og/eller vi har mye investert i den, kan det kreve litt ekstra å snu det rundt, men det er fullt mulig, og egentlig veldig tilgjengelig. I begrepet å ha mye investert i sannhet, kan det ligge mye identitet, det kan ligge frykt og skam i forhold til å tenke annerledes, det kan ligge smertefulle minner eller en tro på at det er i å holde på denne sanheten at lykken finnes, eller at vi holder oss trygg. Men alt dette er bare et ekko av smerte fra en annen tid, fra et minne eller opplevelse.

Hvis sannheten tjener deg, så er det jo ikke noe problem. Da er det jo bare å nyte og leve lykkelig i denne versjonen. Men om livet er fullt av stress. Føles som en trang boks eller en evig plikt. Om du sliter med lav selvfølelse, mangel på verdi eller ikke å være god nok, smart nok eller dyktig nok. Om en hvilken som helst opplevelse av smerte, fysisk eller psykisk, begrenser eller tar stor plass. Ja, da kan det være verdt å ta en nærmere titt på hvor dette kommer fra. Om det bildet av verden og deg selv som får okkupere hodet ditt, faktisk tjener deg og er i tråd med det du dypest sett opplever er livet. Og, er det ikke det, så vit at det kan endres. Ingen mennesker er ment til å leve i utakt med livet. Ingen er ment til å leve i psykisk eller følelsesmessig smerte. Men mange bærer på veldig mye smerte eller begrensinger fra hendelser eller adopterte sannheter. Mønster som har starter tidlig når man var barn, og som har spist på seg i mangel av verktøy til å snu det. Men, verktøyene finnes.

Ethvert menneske har sin direkte og unike opplevelse av verden. Og, når vi møter verden utifra dette opplever vi glede og balanse. Så, om du vil oppleve lykke, tilfredshet, glede og frihet, ligger nøkkelen i å finne veien tilbake hit.

Les mer

LivsMestring & Indre Alkymi

Alle kan trenge litt hjelp på veien i blant, når valg skal taes eller man søker å få frem nye indre ressurser.

Jeg kaller det LivsMestring og Indre Alkymi

LivsMestring dreier seg om å skape et liv i glede og mening. Et liv i tråd med deg selv. Det dreier seg om få tak i, og jobbe med den naturlige flyten som finnes i deg og i møtet med livet rundt.
Livet du lever (og opplever) er et utrykk for deg, og har sin egen harmoni (eller disharmoni) med deg. Når vi er fri til å uttrykke oss selv og bruke egne ressurser, skaper vi et liv med flyt, harmoni, glede og utfoldelse. Et liv som føles godt, for oss.
Men, de færreste har fullt ut blitt møtt for den man er, og vi prøver derfor heller å leve opp til andres tanker om hva som er riktig og godt. Dette fører til ulike stenglser eller undertrykking av egne ressurser, som skaper opphopning og knuter i både kropp, sinn og liv.

LivsMestring dreier seg om å avdekke disse «feilsporene» og finne veien til din naturlige flyt. Den finnes der for alle. På alle områder. Men, noen ganger kan det være litt vei mellom den vi egentlig er, og den vi lever som i livet vårt her og nå.
Og, når det skjer, da kjennes livet fult av ting som ikke flyter. Oppgaver, omstendigheter og hendelser som ikke føles som deg eller som ditt. Relasjoner som butter og ikke oppleves støttende. Drukner du i plikt og stanger hodet i veggen eller har mistet gleden, så har du mistet taket i flyten din. Kanskje vet du hvor skoen trykker, men ikke hva du skal gjøre med det. Du vet gjerne at der er områder hvor du ikke har gitt helt plass til deg selv, eller kanskje bare opplever du alt som stanger og går galt, uten å se eller forstå hvordan det har noen indre sammenheng. Uansett finnes der en vei ut av det. Til mer flyt og glede.

Indre Alkymi er en dypere prosess av å forvandle det inni oss som hindrer oss i å leve våre liv til det fulle.
En dyp indre jobbing. Her er det ofte snakk om å ta tak i dypere hendelser, ting fra fortiden, persepsjoner, selvbilder og "sannheter" vi holder om verden og oss selv. Dette er dype "sannheter" i oss som er oppstått i vårt møte med verden, spesielt i barndom der vår persepsjon om verden og oss selv skapes. "Sannheter" som er konklusjoner eller føleser trukket ut av spesifikke opplevelser, men som hverken er virkelig sanne eller er tjenelige for oss. Ressursene til å forvandle dette og gjennopprette flyt, ligger i kropp og sinn, det er bare et spørsmål om å nå inn dit og vite hvordan å snu på det. Ved å forvandle historien og opplevelsene på innsiden, forvandler du dine persepsjoner, dine reaksjoner, din opplevelse av og til sist også din skapelse av livet. Både inni og utenfor.

LivsMestring og Indre Alkymi går hånd i hånd. Noen ganger er det enklere korreksjoner i fokus og handling som skal til for å gjenopprette flyten. Noen ganger en gjenkjennelse og forståelse av hvorfor ting til stadighet butter eller «går galt». Mens andre ganger trengs der større dypdykk og gå inn å korrigere oppfatninger om en selv og verden som har blitt sittende fast, eller forløse smertefulle hendelser.
Verktøy som benyttes er samtale, meditasjon, oppmerksom tilstedeværelse («mindfullness»), øvelser for kropp-sinn koblinger, forståelse av prosessene for skapelse og prosessene i kropp og sinn.
I tillegg benyttes healing som en forsterker og hjelp til integrering.

Les mer

Yin Yoga – å lande mykt i deg selv

Yin yoga kombinerer yoga og qi gong.
Den har sine røtter både fra den indiske tantra tradisjonen og fra taoismen, og inkorporerer forståelsen fra kinesisk medisin.

Pusten er broen mellom kropp og bevissthet. Og også mellom det bevisste og det underbevisste. Pust er noe som på den ene siden foregår i kroppen, uten at vi trenger å tenke på det. En del av det autonome (automatiske) systemet i kroppen, koblet til kroppens indre behov og miljø. Og, på den andre siden, noe vi lett kan få kontakt med og styre, og dermed påvirke tilstanden i kropp og sinn.

Når vi stresser, blir redd, eller bruker musklene intenst, puster vi hurtig. En måte for kroppen å oppta mye oksygen. Men vi puster også overfladisk, som ikke gir fullt utbytte av hver pust. Når vi puster hurtig aktiviserer vi kroppens igangsettende system. Det sympatiske nervesystemet, som igjen aktiviserer muskler og organer. Vi blir klar til action eller arbeid, årvåken og fokusert på det som trengs å gjøres. Systemene i kroppen som oppretter handling, igangsetting, og overlevelse stimuleres.

Når vi puster rolig, aktiviseres det parasympatiske nervesystemet. Det roer oss ned, setter kroppen i hvile og vedlikeholds modus. Blod flyter til fordøyelse og reproduksjon, og gjør oss istand til å oppta næring og å være skapende. Når vi er rolig, avslappet er fokuset vårt videre, vi er mer åpen for det som er godt, skaper vekst og samhold.

På mange måter kan vi beskrive dette som yang og yin. Yang er igangsettende, handlekraftig, målrettet, fokusert. Yin er avslappet, åpen, motagende, hvilende.

Begge deler trengs. Vi trenger å handle, skape, gjøre, bevege oss. Og, vi trenger å hvile, lade opp, være mottakelig og åpne. Både for å fungere og skape livene våre, og for å kunne fortsette å fungere, reparere kropp og sinn, skape relasjoner, og til det fulle kunne oppleve oss selv og livet.

Så, det å lære å ta kontakt med og kontroll over pusten, og å kunne bruke pusten bevisst gir oss et verktøy til også å styre kropp og sinn.

Å jobbe bevisst med pust kalles i yoga for pranayama, og i tillegg til å styrke kontakten mellom kropp og sinn, gi verktøy for å påvirke disse, bygger det også opp livskraft. Når vi puster inn, puster vi inn livet, energi, oksygen, og luften/livet utenfor oss blir del av kroppen og innsiden. Når vi puster ut, renser vi kroppen for CO2 og avfallstoffer, vi gir slipp på stress og spenninger, og vi, det som før var inni oss, blir del av livet og luften rundt oss. Magsik og fascinerende 🙂

Asnanaene, eller stillingene i yoga, jobber direkte med den fysiske kroppen. De aktiverer, stimulerer og åpner muskler, ledd og flyt av blod og energi gjennom muskler og organer. De trener hjernen gjennom at alle deler av kroppen er direkte koblet til hjernen og ved å aktivisere kroppen aktiviserer du hjernen. Ved den bevisste pusten og fokuset i stillingene bringer du også bevisstheten inn i kropp og sinn knyttet til den enkelte stillingen.

I yin yoga bruker man tre typer bevegelse. Selve yin stillingen, asana, som er myke, dype strekk , sittende eller liggende, som holdes lenge. Disse stillingene og den dype, myke måten å jobbe med de, jobber spesifikt med ledd, leddbånd og lingamentene i nedre del av rygg, hofter og bein. De åpner, mykner og gir rom for bedre sirkulasjon av væske, blod og næringstoffer.
De dype strekkene veksles med myke, bevegelser som bringer flyt og mobilitet inn i områdene som har vært strekt. Og, med styrkeøvelser, som bringer kraft og styrke inn i muskulatur og området som har vært jobbet med.

Dette er derfor en “treningsform” som passer for alle, og som kan være fin både til restitusjon, til å gjennfinne mer flyt, vitalitet og åpenhet i kroppen, og for å roe ned og finne dypere i seg selv.

I yin yoga, i motsetning til annen yoga, integreres også qi gong. Den kinesiske formen for “energitrening” av kropp og sinn. Dette er myke, flytende bevegelser i takt med pusten, som skaper økt flyt og vitalitet.

I yin stillingene jobbes der også med meridianene (energibaner, nadier, bindevevslinjer) som er en av kroppens tre komunikasjonessystem, og som fordeler næring i form av energi til de ulike delene av kropp og sinn. Man trenger ikke vite noe om dette for å komme på en yin yoga time. Der vil du bli instruert til alt du trenger å vite, men det er et sterkt og interessant ekstra verktøy i yogaen som bringer vitalitet, balanse og harmoni til kropp og sinn.

En yin yoga time varer normalt rundt 90 min, og gir styrke, avslappning og fleksibilitet. Du trenger ikke være myk eller i god form. Hver og en jobber helt i tråd med premissene i egen kropp. Målet er ikke å presse på noen måte, men å åpne, hvile inn i, åpne for mer flyt. Stillingene er heller ikke vanskelige, og kan også avhjelpes med puter og annet for å lette de mer. Samtidig gir alle stillingene også rom for den som er myk, sterk og fleksibel til å nå dypt inn i både stillingene og seg selv.

Timene avsluttes med savasanah, en liggende stilling der alt arbeidet du har gjort i timen får integreres, og kropp og sinn får falle til ro.

Yin yoga praktiseres også i takt med årstidene og naturens rytmer. Timene vil defor settes sammen for å understøtte de prosessene og behovene som ligger i kroppen i takt med årstidenes skifter. Hvordan timene settes sammen i forhold til mengde yoga, pust, qi gong vil variere gjennom året, men også fra instruktør til instruktør.

Les mer

Tantra

Tantra dreier seg om sanselig tilstedeværelse. Om å være et fysisk vesen, i en fysisk verden og samtidig et utrykk for Livet, Universet, Kjærlighet eller Gud.
Det dreier seg om å stole på sansene som porter til erfaring. Din unike erfaring. Og å sanse seg inn i, være tilstedeværende nok til å oppleve Livet bakom form.

Alt er et utrykk for Gud, eller Liv eller hva nå du ønsker å kalle det.
Alt avdekker livets sanne natur om du lytter, er tilstede med hele deg. Og, det er det det dreier seg om. Å bli levende, tilstedeværende og å oppleve livets dans slik den utfolder seg.

I tantra har alt et budskap til deg. Alt lærer deg om deg selv og livet. Uansett hva du møter, gjennom å være tilstede i opplevelsen og i dine reaksjoner, blir du dypere kjent med deg selv og med drivkraften bak det som skjer.

Tantra er også seksuelt. Fordi det omhandler og omfavner heler livet. Men det er langt fra bare seksuelt. Det er en avdekking av livets krefter. Seksualitet er en sterk kraft som kan få oss nærværende. Sex og seksualitet dreier seg også om polaritet og dualitet, og om sammensmeltningen av motsetninger. Det å gi seg hen, smelte sammen og oppleve enhet.

Flytt dette så over til hele livet. Kan du, tør du å gi deg hen til livet? Tør du møte det like åpent, like nakent, like sårbart som du gjør seksuelt. Tør du smake på det, la det komme til deg. feie over deg, fylle deg eller oppsluke deg, og bare gi deg hen, ta imot og la deg smelte inn i enhet? Da avdekker livet sin sanne natur for deg, der og da, og gir deg din sanneste opplevelse av hvem du egentlig er..

God, sanselig reise <3

Les mer

Kjære skeptiker..

Dette brevet er til deg. Eller kanskje det er for og fra meg. Hvem vet. Det er uansett min stemme i dialog med det jeg oppfatter som dine tanker..
Skeptisisme, eller kritisk tankegang er sunt og nødvendig. Så takk for din stemme. For dine perspektiv og innspill.
Jeg har selv vært og er en skeptiker, tro det eller ei.. Jeg har radbrekket alt jeg har opplevd, lest og hørt med et særdeles kritisk blikk, for å avdekke dets sanne natur. Og, det kommer jeg nok til å fortsette med å gjøre. En god balast og basis fra en realist- og humanistisk oppvekst.
Men, jeg trenger ikke lenger beviser for disse tingene. Jeg trenger ikke vitenskap og forskning for å fortelle meg om det jeg opplever er sant. Jeg setter likevel stor pris på at det forskes og på de menneskene som bruker sine liv og sin vitenskap til å avdekke og undersøke alle disse fenomenene. For jeg har stor tro på fornuften, og på at det er lurt å tenke, avdekke, stille spørsmål.
Men, jeg lever dette hver dag. Jeg ser og kjenner andres historie og følelser. Jeg ser sammenhengene i livene deres. Jeg kjenner deres relasjoner til mennesker og hendelser rundt seg, og hva som ligger under. Sånn er det bare. Jeg går inn i et rom og kjenner stemninger, historier, relasjoner. Detaljert om jeg vil og går inn for det, mer ubevisst og generelt om jeg ikke fokuserer. Og, jeg kjenner hvor i kroppen du har vondt eller er stiv og hva det henger sammen med. Bare fantasi og vrøvl kan du selvfølgelig si. Og, det må du gjerne gjøre, men jeg lever dette. Jeg ser hvordan mennesker kjenner seg igjen i det jeg speiler. Hvordan de finner veien tilbake til seg selv. Hvordan kroppen slapper av, sinnet slipper litt taket, og det blir mer plass til liv og ro. Placebo kan du si. Ønsket om at det skal stemme. Kanskje det, men har du tenkt over hva som ligger i placebo? Har du tenkt på hvor til de grader det viser sinnets kraft? Når endringene hos mennesker blir varige og permanente, når livene deres tar ny retning og får ny glød. Når de slipper angst og tungsinn, gjentagende mønstre av ting som «går galt». Da er kanskje ikke denne «placeboen» så unyttig likevel. Da er det gjerne krefter i sinnet som omdirigeres ved nye perspektiv, som igjen skaper nye resultat og virkeligheter. Hva sier det deg om sinnets kvaliteter og det menneskelige potensiale? Hvis du kan «tro» deg til en annen livsopplevelse, et annet liv, og det faktisk blir varig og solid, er ikke det det største underet og delvis også beviset som finnes?
For meg er det ikke noe under. For meg er det en serie sammensetninger av logiske koblinger og slutninger i sinnet som skaper virkeligheten vi opplever, og når vi snur om på disse på et dypt nivå så oppstår en annen opplevelse og andre resultat, utifra at din samhandling med verden og din bruk og behandling av deg selv og ressursene i deg forandres.
For meg har ikke dette noe med overnaturlige evner å gjøre. Ikke tror jeg på overnaturlige evner, og ikke er det noe som helst overnaturlig i dette. Det er sansing, persepsjon og tilstedeværelse. Vi alle sanser, reagerer på og samhandler med verden, HELE tiden. Vi sanser hverandre og stemninger. Og vi reagerer på disse. Bevisst eller ubevisst. Innover eller utover. Mennesker som klikker i vinkel på andres meninger, klessmak, valg av livsstil er ikke det spor mindre sensitiv eller sansende enn meg og andre «som meg». Man prosesserer og reagerer bare på inntrykkene på en annen måte.

Min vei av stadig spørsmålsstilling, utforsking og lytting, har ført meg til en mer bevisst opplevelse av det jeg sanser og sammenhengene i det som er rundt, enn hva de fleste andre har. Det sammen med studie og forståelse av kropp og sinn via ulike filosofier og tankeretninger. Det gjør at jeg kan bruke dette for meg selv, og til å hjelpe andre å se seg selv og sine liv klarere. Og, jeg har valgt å gjøre det til min yrkesvei. Å bruke både egenskaper i meg og tillegnete innsikter på en måte jeg opplever kan være til glede og nytte for andre mennesker og som gir meg opplevelse av mening og å bruke meg selv. Det er ikke så mye mer komplisert enn det. Vi alle har liv vi lever, som har sine gleder og sine utfordringer, og mange av oss ønsker å få et mer bevisst forhold til dette.

De menneskene som kommer til meg er oppegående, reflekterte, ressursterke mennesker. På ulike måter. De har, som alle andre, ting som fungerer i livet og ting som stanger, men de ønsker å forstå og ta tak. De ønsker å ta livet i egne hender og å gjøre det de kan. De er ikke uopplyste, dumme, svake mennesker (i den grad det eksisterer) som trenger å beskyttes mot seg selv eller andre. Og det å anse de som det, er ganske frekt og degraderende.

Hver og en av oss; du, jeg, mine kunder, atteister og troende, lever livene våre etter beste evne og overbevisning. Utifra det vi opplever er å bidra, ta ansvar, leve ansvarlig, moralsk eller godt, alt etter hva som er viktig for oss. Vi kan ikke gjøre så mye mer, for ingen av oss har det hele bildet og alle svarene. Så bare la oss leve i fordragelighet og med respekt for hverandres ulikheter og valg. Har du lyst på en diskusjon i åpenhet eller å vite mer, er du hjertelig velkommen, men om du bare er dypt uenig, mener jeg er tulling og på bærtur, så er det helt greit det og. Bruk energien din på noe annet enn å frustreres over mine tanker og valg, og lev det livet du føler for.
Med åpenhet og dialog blir verden større, med kritisk, undersøkende tenking avdekker verden sine hemmeligheter, men med et lukket sinn og behovet for å ha rett, bygger vi bare skyttergraver og murer, og gjør verden liten, trang og full av stengsler..

Med de beste ønsker om en givende, rik dag

Renate Hetevik Andersen

..bare et annet menneske i verden..

Les mer

Indre Alkymi

Alkymi er kunsten å gjøre bly om til gull – og dette er målet på et indre plan i Ametysten terapi Det betyr å omdanne følelsesmessig og fysisk smerte, fastlåsthet, blokkeringer, angst, depresjon og andre tunge energier, til livsglede, overskudd og frihet. «Blyet» finnes på alle nivåer av den vi er. 
Det kan være fysisk i form av smerter,…

Les mer