Healing

Gjenfinn din naturlige vitalitet og balanse
Kropp og sinn har en naturlig vitalitet og utveksling med omverden. Når vi går på bekostning av oss selv, opplever stress, beveger oss for lite, hviler for lite, spiser feil eller er i usunne relasjoner eller arbeidsforhold, tappes vi for energi. Da kan healing være hjelp til å gjenfinne den naturlige balanse og sunne grenser.
Få påfyll, nye løsninger og indre ro
Alle kroppens systemer har sin funksjon og vitalitet. Når balansen i kropp og sinn forstyrres, enten av indre eller ytre faktorer mister vi energi, kroppen fungerer dårligere og livsglede og persepsjon forstyrres. Å ta imot healing kan hjelpe systemene tilbake til sin naturlige flyt.
Bli kjent med mer av deg selv
Vi er uendelige vesener av fokus og energi. Din mulighet til å oppleve mer flyt, større enhet og helheten av hvem du er, ligger der alltid, og livet ditt tar form gjennom dine fokus og intensjoner. Bli kjent med deg selv og egne ressurser, og få hjelp til å tappe inn i storheten av livet og deg selv.

Flyt og vitalitet i kropp og sinn åpner mulighetene, kroppen kjennes lett og vital, sinnet våkent og kreativt, og gleden bobler i det å være levende.

Relaterte poster