Vår indre opplevelse skaper vår ytre virkelighet

Vår indre opplevelse av verden, – vårt indre univers; dvs våre verdier, tanker og følelser, er det som avgjør våre opplevelse av verden og våre handlinger. Denne indre virkeligheten skapes av sanseinntrykk og fysiske opplevelser, vårt møte med verden, som gir oss det vi kaller læring. Vi lærer i noen grad av teoretisk forståelse også, men egentlig veldig lite….

Les mer