Vår indre opplevelse skaper vår ytre virkelighet

Vår indre opplevelse av verden, – vårt indre univers; dvs våre verdier, tanker og følelser, er det som avgjør våre opplevelse av verden og våre handlinger. Denne indre virkeligheten skapes av sanseinntrykk og fysiske opplevelser, vårt møte med verden, som gir oss det vi kaller læring. Vi lærer i noen grad av teoretisk forståelse også, men egentlig veldig lite….

Les mer

Viktigheten av fysiske opplevelser

I vår verden i dag, når vi lever så mye av livene våre «inni» skjermer, blir viktigheten av å skape og være tilstede i fysiske opplevelser stor. Når vi sitter med skjermene våre, skjer all stimuli til hjernen gjennom visuell og auditivt, øyne og ører. Disse «kanalene» blir overstimulert, og de andre sansene, smak, lukt, føle, blir understimulert. Vi…

Les mer