Tantra

For bevisstheten, sjelen, livet, er poenget med det fysiske livet utfoldelse, opplevelse, ekspansjon For kroppen og egoet/personligheten, ligger frigjørelse og dermed en virkelig sann, fri og gledesfylt opplevelse, i det å forstå, helt inn på et erfaringsplan at vi ikke er begrenset til kroppen eller personligheten, vi dør ikke når kroppen dør, vi er ikke våre opplevelser. Å erfare,…

Les mer

Kraften i menneske

Mennesket er en fascinerende struktur. Vår evne til å forstå, skape og oppleve er nærmest ubegrenset, og vi har alt vi trenger innebygget i kroppen og sinnets systemer.

Gjennom følelser, opplevelser og slutninger, skaper vi vårt bilde av verden, som er det vi operer inni. Det gir oss gleder, muligheter og identitet. Men det gir også begrensninger. Begrensninger som egentlig ikke finnes. For problemet med at det er vårt fantastiske sinn som skaper vårt virkelighetsbilde, er kombinasjonen av at det meste skapes lenge før vi har et bevisst forhold til hva som foregår (0-7 år), slik at vi ikke har mulighet til å vurdere sannheten av det vi poder inn. Og at mye av det vi adopterer via inntrykk fra verden rundt, er basert på andres stress, usikkerhet og ubalanser. På toppen av det hele, tror hver og en av oss så til de grader på våre opplevelser og slutningene våre er Sannhet.  Noe de ikke er. De er ørsmå fraksjoner av virkeligheten. Ørsmå glimt av erfaring, gjerne med sterke følelser involvert, som blir lagret som sannheter om livet. Og så, begynner vi å operere i livet ut i fra disse. Vi søker anerkjennelse ut i fra det verdensbildet vi har lært, og vi søker å holde oss trygge. Noen går også inn i en modus av å være rebell. Å gå i opprør mot verden. Noe som gjerne kan oppleves mer frigjørende, men som tar mye energi, og som fortsatt er en slåsskamp i premissene av de tolkningene man har om verden. Tolkninger skapt gjennom adopsjon av andres verdier eller opplevelser gjort i tidlige år. 

Den positive siden er at vi kan alltid, alltid forandre disse. Det er en del av den unike kraften i mennesket og sinnet vårt. For på samme måten som inntrykkene skapte vårt bilde av verden i utgangspunktet, kan vi skape nye når vi benytter en viss grad av tilstedeværelse. Hjernen vår som samler inntrykkene til erfaring, har en bortimot ubegrenset kapasitet til neuroplastisitet. Det vil si å skape nye koblinger og erfaringer. Har noe vært en sannhet lenge, og/eller vi har mye investert i den, kan det kreve litt ekstra å snu det rundt, men det er fullt mulig, og egentlig veldig tilgjengelig. I begrepet å ha mye investert i sannhet, kan det ligge mye identitet, det kan ligge frykt og skam i forhold til å tenke annerledes, det kan ligge smertefulle minner eller en tro på at det er i å holde på denne sanheten at lykken finnes, eller at vi holder oss trygg. Men alt dette er bare et ekko av smerte fra en annen tid, fra et minne eller opplevelse.

Hvis sannheten tjener deg, så er det jo ikke noe problem. Da er det jo bare å nyte og leve lykkelig i denne versjonen. Men om livet er fullt av stress. Føles som en trang boks eller en evig plikt. Om du sliter med lav selvfølelse, mangel på verdi eller ikke å være god nok, smart nok eller dyktig nok. Om en hvilken som helst opplevelse av smerte, fysisk eller psykisk, begrenser eller tar stor plass. Ja, da kan det være verdt å ta en nærmere titt på hvor dette kommer fra. Om det bildet av verden og deg selv som får okkupere hodet ditt, faktisk tjener deg og er i tråd med det du dypest sett opplever er livet. Og, er det ikke det, så vit at det kan endres. Ingen mennesker er ment til å leve i utakt med livet. Ingen er ment til å leve i psykisk eller følelsesmessig smerte. Men mange bærer på veldig mye smerte eller begrensinger fra hendelser eller adopterte sannheter. Mønster som har starter tidlig når man var barn, og som har spist på seg i mangel av verktøy til å snu det. Men, verktøyene finnes.

Ethvert menneske har sin direkte og unike opplevelse av verden. Og, når vi møter verden utifra dette opplever vi glede og balanse. Så, om du vil oppleve lykke, tilfredshet, glede og frihet, ligger nøkkelen i å finne veien tilbake hit.

Les mer